Omaha Hold’emin säännöt

Omaha Hold’emin säännöt ovat melkein samat kuin Texas Holdemissa, muutamilla pienillä eroilla. Säännöt ovat suhteellisen helpot, kuten Texas Hold’emissakin. Omaha Hold’emia voi pelata kerrallaan 2-10 pelaajaa suurin ero näiden kahden pokerimuodon välillä on se, että kun Texas Holdemissa on kaksi käsikorttia niin Omaha Hold’emissa niitä on neljä kappaletta.

Pelin kulku

Omahassa jakaja merkitään kiertävällä jakajan merkillä, joka kiertää pelaajalta toiselle myötäpäivään. Pelin alussa, ennen korttien jakamista asetetaan sokkopanokset, ensin pienempi sokkopanos ja sitten isompi sokkopanos, jotka asettavat jakajasta vasemmalle kaksi seuraavaa pelaajaa. Kullekin pelaajalle jaetaan neljä käsikorttia, tämän jälkeen seuraa ensimmäinen panostuskierros, jonka aikana jokainen pelaaja, joko maksaa, korottaa tai luovuttaa. Pysyäkseen mukana pelissä, pelaajan on maksettava vähintään korotuksen verran.

Seuraavaksi jaetaan kolme yhteistä korttia kuvapuoli ylöspäin keskelle pöytää, näitä kutsutaan flopeiksi. Floppia seuraa panostuskierros, jonka jälkeen jaetaan neljäs yhteinen kortti pöytään, tätä kutsutaan nimellä turn. Taas seuraa panostuskierros, jonka jälkeen jaetaan viimeinen avoin kortti nimeltä river, jonka myötä alkaa viimeinen panostuskierros. Viimeisen panostuskierroksen jälkeen näytetään kortit ja se joka on onnistunut kokoamaan parhaimmat pelikäden omista ja pöydällä olevista korteista, voittaa potin. Omaha-pokerissa on pakollista korttien yhdistämisessä käyttää kaksi omaa käsikorttia pokerikäden kokoamiseen.